Het kleermakersvak

Al vanaf de middeleeuwen waren er in de grote steden van ons land zogenaamde ambachtsgilden. Dit waren verenigingen van beroepsgenoten. Kleermakers vormden heel lang een van de grootste beroepsgroepen.

Veel handwerktechnieken worden al honderden jaren gebruikt door kleermakers. Dit komt onder andere doordat veel maatpakken nog steeds grotendeels met de hand worden gemaakt. Stoffen, modellen en mode zijn in de jaren veranderd en de technieken zijn daar in meegegroeid, maar met relatief weinig gebruik van (naai)machinewerk. Het strijkapparaat wordt daarentegen wel veel gebruikt. Ook dat gebeurde in de 18e eeuw al. Persijzers werden meestal in een open vuur verwarmd. Kleermakers van deze tijd kunnen dus met recht zeggen dat ze ambachtelijk werk verrichten.

Aan het eind van de 17e eeuw zag je voor het eerst kledingstukken die lijken op het maatpak zoals we dat nu kennen. Dat was in Engeland. In die tijd was Engeland vrij arm, vele oorlogen (zeeslagen) waren verloren. De geborduurde jassen en de pruiken van de adel verdwenen snel en de kleding versoberde. Vanaf de 19eeuw ontwikkelden deze kledingstukken zich tot de maatpakken van nu.

.

‘Veel handwerktechnieken worden al honderden jaren gebruikt door kleermakers.’